Initiativ för att främja innovation. Testbädd Göteborg har funnits i ett år och drivs av Business Region Göteborg. Genom initiativet kan nya tekniker, tjänster och idéer testas. Och kompetens, som tidigare inte haft anledning att mötas, knyts ihop.

– Just nu arbetar vi intensivt dels med att bygga upp nya testbäddar som till exempel Virtual Gothenburg som är en digital tvilling av Göteborg där man ska kunna testa olika scenarier som arkitektur, trafikplanering och hållbarhet med energilösningar och avfallshantering, säger verksamhetsansvarig Lars Bern på Business region Göteborg.

Flygande farkoster vid Säve flygplats
Ett annat projekt som Testbädd Göteborg kikar på tillsammans med fastighetsägaren Castellum handlar om framtidens mobilitet, logistik och flygande farkoster i området kring Säve flygplats.

– Det skulle kunna handla om självkörande terminaltransporter, elektrifierade flygande transporter och lokalt energidistrikt.

”Teknik slår politik”
Testbädd Göteborg lanserades för att både politiker, akademi och näringsliv var eniga om att innovation genom samverkan över gränser var den bästa vägen framåt för stadens utveckling. Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Och Göteborgsregionen är den del av landet som har flest testbäddar.

Lars Bern menar att samhället nu rör sig mot att planera och utreda mindre och testa mer.

– Teknik slår politik när det kommer till hastighet säger ju talesättet, och elsparkcyklarna i staden tycker jag är ett bra exempel på det.

Testbädd Göteborg har initierats av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs universitet.

Har du som företagare en idé som du vill testa innan den når marknaden? Eller vill du utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst och söker samarbete med företag, staden, forskare och institut? Vill du få tillgång till expertis som kan ta din idé till nästa nivå? Då kan en testbädd vara något för dig! Läs mer om satsningen som tar vara på din innovationskraft och kan hjälpa dig att nå marknaden snabbare – mer information hittar du via länken nedan!