"Viktigt att ansöka så fort som möjligt". Caféer, krogar och restauranger i Göteborg får ha uteserveringar även under vinterhalvåret på grund av covid-19-pandemin. För helt eller delvis inbyggda serveringar behövs ett nytt tidsbegränsat bygglov och tillstånd från polisen om den står på allmän mark. Även enklare serveringar på allmän mark ska ha tillstånd från polisen.

Carita Sandros, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Café- och restaurangbranschen kan, efter beslut i byggnadsnämnden ansöka, om att få ha uteservering under vinterhalvåret 2020/2021.

– I vanliga fall ger vi inte bygglov för uteserveringar under vintern, så det är något vi har tittat över, den här vintern tycker vi att det finns anledning att frångå det. Det är för att stötta våra företagare att kunna ha större utrymmen och bättre avstånd för att minimera smittspridning, säger Carita Sandros, chef byggavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Även de som i dag har ett tidsbegränsat bygglov för sommarservering, som gäller till 31 oktober, måste söka nytt för att få ha uteservering under vintern.

– Dels för att bygglovet inte bara går att förlänga, dels för att vi ställer lite andra krav på uteserveringarna under vintern bland annat på konstruktionen som ska klara snö. Det behöver vara säkert för dem som vistas på uteserveringen vintertid.

Kan söka för nästa sommar samtidigt

 Förutom det tidsbegränsade bygglovet för uteservering vintertid krävs det också markupplåtelse om uteserveringen står på mark som tillhör Göteborgs Stad. Det tillståndet söker man hos polisen.

– Vi vill också gärna lyfta möjligheten att ha en enklare uteservering som inte är bygglovspliktig, men det behövs tillstånd från polisen om den står på allmän mark. Den typen av uteserveringar kan ha stolar, bord och värmare som är lätt att plocka undan på grund av väder eller om det behöver göras något ledningsarbete.

De som söker det tidsbegränsade bygglovet för uteservering i vintern kan samtidigt söka för sommaren också. Blir det beviljat får man ett tidsbegränsat bygglov som gäller ett år.

– Har man tänkt ha uteservering nästa sommar är det lika bra att söka nu, då behöver man inte ta ytterligare en kostnad och göra ytterligare en ansökan.

Hur lång tid tar det att få det tidsbegränsade bygglovet för vintern?

– Vi försöker givetvis att hantera ansökan så fort som möjligt. Om vi får en stor anstormning kanske det kommer vara så att man inte hinner få det till sista oktober. Men om vi ser att det finns förutsättningar för att få ett bygglov så kommer vi att kommunicera det, även om vi inte hunnit färdigt med handläggningen. Vill man ha en uteservering är det viktigt att man kommer in med ansökan så fort som möjligt eftersom sommarserveringen egentligen ska vara nedplockad till första november.

I ansökan ska det finnas med en motivering till varför man söker ett tidsbegränsat bygglov, så är det alltid.

– Vi har försökt hjälpa till på hemsidan med en exempeltext kopplad till covid-19 och att man vill förbättra sina möjligheter att ha servering under den här perioden, det ska man ha med i sin ansökan.

Är det något annat man ska tänka på?

– Att man söker tillstånd hos polisen för markupplåtelse parallellt med att man söker tidsbegränsat bygglov hos oss på stadsbyggnadskontoret. Det vore trist om man får ett bygglov och så får man inte sätta upp uteserveringen för att man inte har någon markupplåtelse.