BRG premierar företag som växer och sticker upp. Det ena företaget gör smarta IT-lösningar i trafiken, det andra säljer naturens egen törstsläckare. Gemensamt för dem båda är att de vuxit snabbt de senast åren, och att de därför fick pris när Business Region Göteborg arrangerade Inspirationsdag.

Urvalet skedde bland de 500 företag som ingår i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt, vars mål är att skapa förutsättningar för små och medelstora företag i Göteborgsregionen att utvecklas och växa.

Två företag som verkligen har lyckats med den saken är Infracontrol och Njie Group, och därför tilldelades de på tisdagen utmärkelserna Årets Tillväxtföretag respektive Årets Uppstickare 2013.

Infracontrol är specialister på styrning, övervakning och informationshantering och skapar en intelligent infrastruktur som är tänkt att förenkla vardagen i trafiken. Enligt juryn är det deras mod och drivkraft att göra något annorlunda som gjort att de visat en så stark tillväxt de senaste tre åren.

Njie Group å sin sida är också ett ungt företag som i blygsam skala började importera och sälja Aloe Vera Drycken, som är en naturlig törstsläckare baserad på Aloe Vera, och numera har man enligt juryn en dominerande ställning på marknaden.

Anders Egle
Anders.egle@pratminus.se
redaktionen@vartgoteborg.se

Business Region Göteborg – Expedition Framåt
http://www.businessregion.se/huvudmeny/foretagsutveckling/tillvaxtprogrammetexpeditionframat/gammalexf/expeditionframat.4.1b3ace7611c0d71b88b800014186.html