Hjälper små och medelstora företag. Den 1 maj utökas projektet Företagslotsen från en till två lotsar. Syftet med lotsarna är att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Företagslotsen hjälper små och medelstora företag i Göteborg att hitta rätt i sina kontakter med Göteborgs Stad. Projektet har funnits i ett och halvt år och har blivit efterfrågat och uppskattat.

”Förstelotsen” Sam Friberg får nu sällskap av Torbjörn Kvarefelt. Han har lång erfarenhet från eget företagande och från arbete med att hjälpa små och medelstora företag att utvecklas i Göteborg. Han kommer närmast från Expedition framåt, en företagsrådgivande enhet på Business Region Göteborg.

– Det finns en stor utvecklingspotential i de små och medelstora företagen och nu vill vi att fler ges möjlighet till snabb och förstklassig service, säger Torbjörn Kvarefelt.

– En snabb väg in och personlig service är guld värt för många företag som inte vet vart de ska vända sig med komplexa ärenden.

Utöver det vanliga lotsarbetet kommer Torbjörn Kvarefelt att arbeta med att få till stånd en bättre dialog mellan företag och kommun, bland annat genom så kallade rundabordssamtal. Han kommer även att ha särskilt fokus på filmbranschens kontakter med Göteborgs Stad.