Nyföretagardag 17 november. Göteborgs företag blir fler för femte kvartalet i rad. Samtidigt backar nyetableringen i Stockholm och Malmö.

Trots att nyföretagandet går tillbaka såväl i landet som helhet, som i storstäderna Stockholm och Malmö, är trenden positiv i Göteborg.

Ny statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys ger vid handen att Göteborgsregionen nu har den starkaste tillväxten av nya företag för andra kvartalet i rad. Den positiva utvecklingen sträcker sig ännu längre tillbaka.

Under det andra kvartalet 2015 startades 1793 nya företag i Göteborgsregionen, en ökning med 1,1 procent jämfört med samma period 2014. Totalt minskade nyföretagandet i landet med 6, 1 procent under andra kvartalet 2015.

Tisdagen den 17 november arrangeras en nyföretagardag på Göteborgs stadsbibliotek. Där ges bland annat information och råd om skatter, finansiering och affärsplaner.