Göteborg unikt i Europa. Göteborg stärker sin ställning som turistmål för tjugonde året i rad. Antalet gästnätter ökade under 2011 med 3,8 procent. "Göteborg är unikt i Europa, ingen annan destination har vad vi känner till obruten tillväxt under denna långa period", säger Sabine Söndergaard, vd för Göteborg & Co, stadens destinationsbolag.

Förra året gjordes nästan 3, 5 miljoner gästövernattningar i Göteborgsregionen. De allra flesta, nästan 2,6 miljoner, var svenskar.

En förutsättning för att Göteborg ska kunna växa som destination är att hotellkapaciteten ökas. Den 26 januari öppnade Clarion Hotel Post vid Drottningtorget med 500 rum. Nästa år tillkommer Radisson Blus nybygge på Lindholmen med 250 rum och vid årsskiftet 2014-2015 står Gothia Towers tredje torn klart vilket betyder ytterligare 500 rum.