2009 blev ett nytt rekordår för rese- och turistnäringen i Göteborg. Trots konjunktursvackan ökade antalet gästnätter – för 18:e året i rad. Privatgästerna på hotellen har blivit fler samtidigt som affärs- och konferensresandet minskat.

Förra året ökade antalet gästnätter i Göteborg med 2.700. Det är en liten ökning i det stora hela – det totala antalet gästnätter slutade på 3.196.000 – men det innebär ändå att 2009 blev ett nytt rekordår.

En utveckling som har pågått utan avbrott de senaste 18 åren.

– Detta är så vitt vi vet unikt bland Europas storstadsregioner, säger Leif Nilsson, vd i Göteborg & Co som 1991 bildades som en samverkansplattform mellan staden och besöksnäringen.

Julstaden fick effekt på handeln

Trots att Sveriges BNP sjönk med 4,3 procent 2009 har Göteborg en fortsatt positiv besökstrend. När affärsresandet minskade ökade istället privatresandet. En späckad sommar med stora musik-, motor-, och fotbollsevenemang är en del av förklaringen. Men det var först under årets sista vecka som totalsiffrorna tog sig upp till plus – när Frölunda mötte Färjestad och det slogs europeiskt publikrekord i ishockey.

Julstaden och det gemensamma nyårsfirandet på Götaplatsen drog också besökare, något som fick effekt även för handeln. Shoppingcentret Nordstan redovisade en elvaprocentig ökning av omsättningen under december.