Antalet gästnätter upp sju procent. Det går bra för besöksnäringen i Göteborg. Fram till mars i år har staden haft 904 000 kommersiella gästnätter. Det är sju procent mer än motsvarande period förra året.

Det är de svenska övernattningarna som har ökat under årets tre första månader. Övernattningar av utländska besökare har generellt minskat, men antalet besökare från Kina och USA har ökat kraftigt.

Från april väntas antalet gästnätter minska – delvis beroende på påsken. Men därefter spås antalet öka igen. För att möta ett ökat intresse planeras flera nya hotell i Göteborgsregionen och fram till 2030 kan Göteborg ha fått cirka 4000 nya hotellrum.

– Göteborg fortsätter att locka besökare och storstadsturismen växer starkt under första kvartalet, säger Camilla Nyman, vd på Göteborg & Co.