EU-stöd till nystartskontor och "växthus". Skolungdomar på Västra Hisingen ska få pröva att driva eget företag under sommarlovet. Och Friskväderstorget får nystartskontor och ”växthus” för nya företag. Det är några inslag i ett nytt EU-projekt, som ska pågå i tre år.

Företagsamma Västra Hisingen heter projektet, som ska stärka och utveckla företagandet i stadsdelen. Budgeten är på 18 miljoner kronor, bland annat från EU:s regionala fond.

Biskopsgården har sedan 2001 haft tre stora EU-projekt, det här är det fjärde.

– Vi har nyss avslutat Tillväxt Biskopsgården, som visade att det finns väldigt mycket entreprenörskap i området, mycket mer än vi trodde, säger koordinatorn Rosie Rothstein.

Kontorsplatser och rådgivning
Företagsamma Västra Hisingen startade officiellt vid årsskiftet och ska pågå till december 2014.

– Vi samverkar med Business region Göteborg och bostadsbolaget Poseidon. BRG kommer att starta ett nystartskontor dit man kan vända sig för råd om man vill starta eller nyss har startat företag, säger Rosie Rothstein.

– Växthuset blir ett ställe där nya företagare kan ha en kontorsplats första tiden, med närhet till BRG:s insatser. Hur länge man får sitta där och andra villkor är inte klara ännu, men det ska inte vara förmånligt så att konkurrensen snedvrids.

– Det ska vara ungefär som Drivhuset på Södra vägen. En hjälp till entreprenörer som är alldeles i början.

Företagare på sommarlovet
Med start under 2013 ska ungdomar också kunna bli sommarlovsentreprenörer på Västra Hisingen.

– Vi tycker att det är ett kul koncept, som inte lär finnas nån annanstans i Göteborgsregionen. Ett sätt att få igång entreprenörskap under sommaren, säger Rosie Rothstein.

En av de första nya tjänsterna i projektet blir en projektledare för entreprenörskap i skolorna på Västra Hisingen. Annons kommer i dagarna.

– Det ska vara en person med fötterna i näringslivet som ska kunna jobba med rektorerna, en brygga mellan skola och företag, säger Rosie Rothstein.

”Entreprenörskap har ingen hudfärg”
Den nya tjänsten placeras ihop med Växthuset och Nystartskontoret och ska arbeta med att knyta ihop rektorerna och näringslivet.

– Exakt hur det ska gå till ska vi konkretisera. Såvitt jag vet finns inte nån sådan tjänst i Sverige överhuvudtaget. För här handlar det inte om gymnasieskolor utan grundskolor.

En förhoppning är att projektet ska leda till ökad integration. De två områdena i Västra Hisingen, Torslanda och Biskopsgården, är mycket olika befolkningsmässigt. Ett exempel: I Torslanda fanns för ett par år sedan sex olika hemspråk, i Biskopsgården fanns det 48.

– Vi hoppas kunna stärka en naturlig integration i mötena mellan företagare med olika bakgrund. Entreprenörskapet har ingen hudfärg, säger Rosie Rothstein.