Upplevelseindustrin är en av de snabbast växande branscherna på arbetsmarknaden. ”Nu är det viktigt att företagsledare och politiker skaffar mer kunskap och arbetar för gränsöverskridande möten. Kan vi minska sektorstänkandet kommer branschen att lyfta ytterligare”, säger Katarina Almquist på KK-stiftelsen. Upplevelseindustrin är en av de snabbast växande branscherna på arbetsmarknaden. ”Nu är det viktigt att företagsledare och politiker skaffar mer kunskap och arbetar för gränsöverskridande möten, säger Katarina Almquist på KK-stiftelsen.

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till uppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form, enligt stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. KK-stiftelsen satsar 60 miljoner kronor under åren 2000–2007, på att bland annat skapa mötesplatser, där gränsöverskridande projekt kan skapas mellan företag, högskola, kommun och region. Göteborg långt frammeUpplevelseindustrins tillväxt drivs främst av marknadskommunikation, måltid, turism, mode och upplevelsebaserat lärande. Men till branschen hör även film/foto, litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Göteborg ligger långt framme på flera av dessa områden, som ni kan läsa mer om i artiklarna här bredvid. – Jag tror att tillväxten i branschen kommer att fortsätta att öka och hoppas på att fler politiker ska inse att upplevelser inte kan knytas till ett enda område. Kan vi minska sektorstänkandet, kommer branschen att lyfta ytterligare, säger Katarina Almquist. ”Viktigt säkra återväxten”Hon menar att vi inte längre kan negligera betydelsen av upplevelser som drivkraft i utvecklingen av industrin.– Vi kan ge en pusselbit i form av kompetensutveckling för upplevelseindustrin och kunskap till företagsledare och politiker. Men sedan är det upp till dem att skapa förutsättningar, så att vi får en god tillväxt även i framtiden. Att säkra återväxten av talanger bland ungdomar är ett viktigt område. Johan Twedberg Fakta | Upplevelseindustrin • Upplevelseindustrin växte med 6,4 % per år i snitt mellan 1995–2001. • År 2001 sysselsatte upplevelseindustrin 284 000 personer (6,5 % av den totala arbetsmarknaden). • 43 000 nya jobb skapades inom upplevelseindustrin mellan 1995–2001.• Upplevelseindustrin är en av de största och snabbast växande sektorerna i Sverige.