Bidrar med sin kompetens. Genom projektet Kompetens+ får mindre företag som har haft det tufft under covid-19-pandemin hjälp av personer med hög kompetens och lång yrkeserfarenhet och som blivit uppsagda under krisen. ”Det är en vinn-vinn-situation för alla”, säger Pernilla Blom, projektledare på Business Region Göteborg, BRG.

Under pandemin har många människor, trots hög kompetens och lång erfarenhet, blivit av med sina jobb. Samtidigt har småföretagare kämpat för att överleva.

− Det fick oss att fundera. Om det finns ett behov i ena ändan och resurser i den andra. Borde vi inte kunna matcha ihop dem då?

”Unik möjlighet till input”

Pernilla Blom, som är projektledare på BRG, berättar att projektet Kompetens+ startades för att matcha ihop företag med kompetensresurser som kan bidra till att utveckla företaget.

− De får en unik möjlighet till input på sina problem och bolla nya idéer för att kunna utveckla och föra företaget framåt. Och kompetensresurserna får en fin möjlighet att bredda sina nätverk och testa nya branscher.

Matchning innebär att uppsagda personer via TRR, tjänstemännens omställningsorganisation, hjälper ett företag frivilligt och ideellt under sin uppsägningstid.

”Är glada att deras kompetens efterfrågas”

– Många av de här personerna har en gedigen erfarenhet och är glada att deras kompetens efterfrågas och vill väldigt gärna hjälpa. I den bästa av världar kan matchningen även leda till anställningar, men främst handlar de om att ge båda parter en knuff i rätt riktning.

Förutom matchningen ger Kompetens+ personer som finns hos TRR och är intresserade av att starta eget ett direktspår till rådgivning hos projektets partners. Projektet består även av diverse kompetenshöjande insatser i form av workshops och webbinarier.

Sedan Kompetens+ startade vid årsskiftet har hittills 37 matchningar genomförts.

Fortsätter hela nästa år

− Majoriteten är otroligt nöjda. Vi har till exempel en civilingenjör från ett bilföretag som jobbat med produktionsflöden och nu hoppat in på ett mejeri med flödesproblem. Det har visat sig att det inte spelar någon roll om det är bilar eller ost – yrkeserfarenheter går alldeles utmärkt att använda i en ny bransch.

Projektet kommer att fortsätt hela nästa år innan det utvärderas.

− Nu är inte företagen i samma kris längre. I stället handlar det om att det kanske saknas komponenter eller att företagen behöver trappa upp verksamheten fort. Då är det värdefullt att få hjälp med den typen av strukturarbete, säger Pernilla Blom.