Fortsätter arbetet med lokal förankring. Projektet Utveckling Nordost har sedan 2011 arbetat med att bana väg för nya företag och jobb i Angered och Östra Göteborg. Lika viktigt har det varit att utveckla kulturliv och mötesplatser. Nu är projekttiden över och Utveckling Nordost blir en del av Business Region Göteborg.

Utveckling Nordost AB startades 2011 på initiativ av Göteborgs Stad. Med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden har bolaget under fyra år utvecklat en modell för samverkan med en rad olika partners.

– Vi har jobbat mycket med stadsdelsförvaltningar, men också med fackförvaltningar föreningar och företag, säger Susan Runsten som lett projektet ända sedan starten och nu fortsätter arbetet under BRG:s paraply.

Lokal förankring
En av projektets största utmaningar var att få en lokal förankring, en tillit och tro på att det här var en satsning som inte skulle försvinna i samma stund projektet tog slut.

– Det förtroendet var en nyckel till att det skulle gå bra, säger Susan Runsten som med tillfredsställelse kan se tillbaka på fyra händelserika år.

Det har varit mycket fokus på nyetableringar och nya jobb till nordöstra Göteborg, men också på investeringar i stadsmiljöer -som till exempel Angereds stadspark, det upprustade Blå stället och den nya platsen vid Teleskopgatan i Bergsjön.

Vad har varit roligast?
– Att söka sig fram längs delvis nya vägar för att visa att det här var ett projekt som hade goda avsikter, och att sedan få utveckla tillsammans med andra. I och med att den här verksamheten nu permanentas på BRG har staden också visat att man tar ett långsiktigt ansvar, säger Susan Runsten och fortsätter:

– Nu ska vi utveckla vidare – med samverkan och lokal förankring för en hållbar stadsutveckling.

Söker extern finansiering
Arbetet med att söka extern finanisering som kan leda till ett ännu större handlingsutrymme har redan påbörjats. En ansökan om nio miljoner kronor har skickats till europeiska socialfonden, med målet att ytterligare utveckla Lärandets torg på Hammarkulletorget. Och en ansökan till regionalfonden förbereds just nu. I den vill Utveckling Nordost söka 16 miljoner kronor till Stadslandet för att utveckla de gröna näringarna.

– I nordost finns det både mark och naturresurser som inte utnyttjas. Där finns också människor som kan mycket om odling, djur och förädling. Dessutom vet vi att det finns en marknad och en efterfrågan på närproducerad mat, säger Susan Runsten som nu tillsammans med två kollegor fortsätter arbetet med Utveckling Nordost som en egen avdelning under BRG.