Snabb hjälp åt småföretag i kris. 1 200 företag har fått hjälp av Företagsakuten i Västsverige de senaste 16 åren och nu vill Tillväxtverket att resten av landet börjar arbeta likadant. Om resultatet blir detsamma på nationell nivå så kommer mer än hälften av de krisande företagen att klara sig undan konkurs.

Bara under 2012 räknar man med att 111 bolag i Västra Götalandsregionen räddades från konkurs efter att de sökt och fått hjälp av Företagsakuten. Därmed förstärktes statistiken som visar att 60 procent av de 1 200 företag som fått hjälp sedan starten 1997 fortfarande är aktiva.

Har imponerat på Tillväxtverket
Många mindre företag har ofta en långsiktig överlevnadsförmåga men kan lätt hamna i akuta i finansiella problem efter en alltför snabb expansion eller om man till exempel plötsligt förlorat sin största kund.

Företagsakutens sätt att hjälpa dessa företag har imponerat så pass mycket på statliga Tillväxtverket att arbetssättet nu bildar skola för en liknande nationell satsning.

Modellen går ut på att samma dag eller senast dagen efter att ett företag sökt kontakt ska en rådgivare vara utsedd och därefter bokas ett möte för rådgivning och guidning så snabbt som möjligt. Ofta handlar det om handgriplig hjälp att få anstånd hos Skatteverket eller att få amorteringslättnader hos sin bank, och därefter att upprätta en handlingsplan för att komma framåt.

Avsätter tre miljoner kronor
– Att stötta entreprenörskap handlar om mer än att det startas nya företag – det handlar också om att ta hand om företag som riskerar att köra i diket, och Företagsakuten har mest erfarenhet på det området, säger Wilhelm von Seth, projektledare på Tillväxtverket, som avsätter tre miljoner kronor i budgeten för 2013 till den nationella företagsakuten.

Företagsakuten i Västsverige drivs av Business Region Göteborg tillsammans med kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg och verkar i Västra Götalandsregionens 49 kommuner samt Kungsbacka och Varberg i Halland.