Kraftig exportökning 2010-2012. Miljöteknikföretagen i Västra Götalands län blir allt attraktivare för utländska kunder. Bara under 2010-2012 ökade företagens export med hela 64 procent.

Ecoex var ett projekt som 2005-2013 drevs av Business Region Göteborg med målsättningen att stötta företag inom miljöteknikområdet och stimulera deras möjligheter att exportera sina varor och sitt kunnande.

Slutrapporten för Ecoex verksamhet har nu lämnats och Green Gothenburg – ett samverkansprojekt som drivs av Business Region Göteborg – tar med sig de bästa erfarenheterna för att hjälpa de lokala miljöteknikföretagen till fortsatta framgångar.

– Vi har lärt oss att det är ganska svårt att sätta ihop delegationer från olika företag och resa utomlands i hopp om att man ska träffa potentiella kunder, säger Bernt Svensén som är projektledare på Green Gothenburg och fortsätter:

– Det är väldigt arbetsamt och inte särskilt kostnadseffektivt.

Stora framgångar
Istället har Ecoex-projektet visat att det går att nå stora framgångar genom att använda redan gjorda investeringar inom Göteborgs Stad och Göteborgsregionen.

– Då kan vi på plats presentera vilka system vi har att erbjuda och vad vi kan leverera, säger Bernt Svensén.

Under 2013 visade kinesiska delegationer stort intresse för de västsvenska miljöteknikföretagens tjänster och produkter. Men hittills har det trots allt varit lättare att fullfölja affärer med europeiska kunder.
– Och det är förstås upp till företagen själva att se till att kontakterna också utmynnar i affärer.

Se erbjudanden
Förutom samarbete med Business Sweden har Ecoex också visat att det går att nå framgångar genom att etablera goda kontakter med UD och ambassader, så att gästande delegationer får möjlighet att se vad de västsvenska miljöteknikföretagen har att erbjuda.

I Västra Götalands län arbetar14 000 personer med miljöteknik – en siffra ingen annan region i Sverige kan matcha. Och exportökningen på 64 procent under perioden 2010-2012 var lika stor som i Stockholm och Skåne tillsammans.

6872.jpg
Foto: Barry Lee