”Relativt osynlig för många”. Ruag Space avtäckte på onsdagen en tio meter hög raket vid Kallebäcks teknikpark ovanför Delsjömotet. Tanken är att visa på att mer än hälften av den svenska rymdindustrins anställda och två tredjedelar av Sveriges rymdindustris totala omsättning finns i Västsverige.

– Rymdindustrin är relativt osynlig för många. Det är bra att den lyfts upp. Business Region Göteborg är med i föreningen Rymdforum och vi var bland annat med och drev igenom att få eventet Rymdforum till Göteborg 2015, säger Maria Strömberg, chef för avdelningen kluster & innovation vid Business Region Göteborg.

– Vi har också skrivit remissvar om den nationella rymdstrategin där vi lyfter Västsveriges styrkor inom rymdindustrin och vikten av att de tas tillvara i ett nationellt perspektiv. Vi vill att kompetensen som finns här behålls och stärks, fortsätter Maria Strömberg.

Omsättningen har ökat stadigt
Enligt en rapport från Riksrevisionen står västsvenska rymdföretag för två tredjedelar av omsättningen inom rymdindustrin i Sverige och sysselsätter hälften av antal anställda inom branschen. Företagens omsättning har ökat stadigt de senaste åren och det finns ett starkt och väl fungerande samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga verksamheter.

RUAG Space, som har haft forskningssamarbete med Chalmers sedan 1970-talet, har till exempel under många år samarbetat inom mikrovågsteknologi, där Chalmers tagit fram kretsar som de tillsammans med RUAG Space sedan har industrialiserat. Kretsarna används nu i RUAG Space produkter som säljs till telekommunikationssatelliter världen över.

– Samarbetet ger oss också möjlighet att vidga dialogen med utbildningssidan och att bli mer synliga för studenterna. Över hälften av våra anställda är civilingenjörer. Vi är nu inne i en anställningsfas och Chalmers utgör vår dominerande rekryteringsbas, säger Folke Brundin, marknadschef på RUAG Space.

Lösningar för arbete på havsbotten
Rymdindustrin är en tekniskt ledande del av det västsvenska näringslivet och har kopplingar till och påverkan på flera andra branscher och områden, till exempel klimatforskning och telekom.

– Vi jobbar också med undervattensbranschen som utvecklar lösningar för att arbeta på havsbotten och där finns flera möjligheter till korskopplingar mellan branscherna. Detta kan i sin tur generera nya, innovativa lösningar för båda branscherna. Och inom helt andra områden också, säger Maria Strömberg.