Det så kallade varselkontoret som det har talats om sedan fordonsindustrin flaggat för stora neddragningar börjar allt mer ta form, även om det rent fysiskt aldrig kommer att finnas i verkligheten. Klart är dock att det blir Business Region Göteborg som ska koordinera insatserna i Västra Götaland.

– Något kontor i fysisk mening kommer det nog inte att bli, men vi ska upprätta ett nätverk av kontaktpersoner som tillsammans har överblick över både behoven och insatserna för att möta de uppsägningar som kan bli följden av de lagda varslen, säger Boye Johansson på Business Region Göteborg, BRG.

Det var den 2 oktober som regeringen utsåg landshövding Lars Bäckström och regionrådet Kent Johanson till samordningsmän av insatserna i Västra Götaland, med anledning av de senaste varslen inom framförallt fordonsindustrin. Dessa har nu i sin tur delegerat det operativa ansvaret i arbetet till BRG, och Boye Johansson.

En kontaktperson per kommun

– Idag torsdag skickar vi ut ett brev till alla ordförandena i kommunstyrelserna i Göteborgsregionens 13 kommuner, där vi begär att de inom en vecka ska ha utsett varsin kontaktperson som ska ingå i vårt nätverk, säger Boye Johansson.

Tillsammans ska man få en överblick av läget och samordna kontakterna med Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, utbildningsinstanser och andra institutioner som ska ta sig an de personer som kan komma att förlora jobben.

Tidigare personalansvarig på Volvo PV

– Vi börjar med de 13 kommunerna i Göteborgsregionen eftersom det är där det är mest akut och Göteborg är motorn. Sedan får vi säkert anledning att vidga oss till hela Västra Götaland och även nationellt. Fordonsindustrin har ju lagt varsel i Skövde, Luleå och andra orter också, säger Boye Johansson, som har lång erfarenhet av att jobba med konjunktursvängningar.

Som personalansvarig på Volvo Personvagnar på 1990-talet fick han handskas med både upp- och nedgångar, innan han år 2000 började arbeta med frågor som gäller strategisk kompetensförsörjning på BRG.

– Så stora varsel som lagts nu såg vi ju inte på 90-talet, men uppsägningar på uppemot 1.500 personer åt gången förekom, och det lärde vi oss en hel del av, säger Boye Johansson.

”Den totala arbetsmarknaden inte lika dyster”

Till exempel att en lågkonjunktur kan vara ett gyllene tillfälle att validera och kompetensutveckla arbetskraften.

– När det är högkonjunktur har företagen inte tid och när det är lågkonjunktur har de inte råd att se över vilken kompetens de har och behöver och hur de kan spetsa den. Det är där vi nu kan hjälpas åt att samordna insatserna, säger Boye Johansson, som inte bara ser mörker framför sig.

– Tvärtom. Just nu är det mycket spring, men stannar vi upp och ser skogen istället för bara träd så är den totala arbetsmarknadssituationen inte lika dyster. Det är flera företag och branscher som är i behov av att anställa och som redan hört av sig och visat intresse att ta över personal, säger Boye Johansson.