Tema Blå tillväxt. Göteborg som hamn, sjöfarts- och fiskestad och Västra Götalandsregionen som europeiskt maritimt centrum har lyfts fram i Bryssel de senaste dagarna. En utställning har stått centralt placerad i EU-parlamentet synlig för 736 parlamentariker och 5000 anställda, och tre seminarier har lockat cirka 150 personer.

– Det är väldigt bra för seminarier här i Bryssel. Och vi har fått hit folk på hög nivå; parlamentariker, kommissionsföreträdare och intresseorganisationer, säger Sebastian Marx, chef för Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel.

Blå tillväxt tema för stort möte i Göteborg
De tre dagarna ska ses som marknadsföring och förövning inför det stora mötet European maritime days, som hålls 20-22 maj i Göteborg. Då blir temat ”The blue growth concept”, där blå tillväxt ska förstås som hållbar, maritim utveckling .

– För att skapa uppmärksamhet för European maritime days och samtidigt marknadsföra Göteborg, tyckte vi att det passade med de här seminarierna och utställningen, säger Sebastian Marx.

Seminarierna har handlat om Göteborgs Hamns miljöarbete, det västsvenska miljöindexet för ”gröna fartyg” Clean shipping index samt om problemet med fiskebåtar som dumpar överfångster i havet.

Värdar i Bryssel har varit EU-parlamentarikerna Olle Ludvigsson, Kent Johansson och Isabella Lövin. Hamnens miljöchef Åsa Wilske och kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén har medverkat vid seminarierna.

Öppnar dörrar för samarbeten
– Vi har haft en bra blandning av ämnen, som har gett mycket uppmärksamhet, tycker Sebastian Marx.

– Till exempel är det inte så vanligt ute i Europa med hamnar som kan erbjuda elanslutning till fartygen vid kaj eller att kommunen arbetar ihop med hamnen i hållbarhetsfrågor.

– Det viktigaste är att vi har lyft det goda miljöarbete som görs i Göteborg vad gäller hållbara hamnar och den maritima miljön i stort. Vi har märkt att kommissionsanställda och parlamentariker har blivit ganska imponerade, vilket öppnar dörrar för samarbeten med andra regioner i Europa och skapar möjligheter för framtida EU projekt som kan gynna staden, säger Sebastian Marx.

Seminarierna och utställningen arrangeras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tillsammans.