"Nu ligger fokus på att stärka näringslivet”. 2020 var ett riktigt utmanande år för Göteborgs företagare på grund av covid-19, och många har fortfarande inte kommit ur strypgreppet. ”Arbetslösheten kommer sannolikt att öka ytterligare innan vaccinet förbättrar läget”, säger Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson, när han summerar fjolåret och blickar framåt.

Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Det är ingen nyhet att pandemin slagit hårt mot näringslivet i landet. I Göteborg började många branscher att återhämta sig under kvartal tre och fyra – däribland fordon, IT och läkemedel – medan andra branscher fortfarande våndas.

– Det är besöksnäringen, handel, restaurang och taxi som fortfarande har det extremt svårt. Under sommaren lättade det lite från vårens läge, men i november med de nya restriktionerna för att hindra smittspridningen blev det nattsvart igen och den svarta bilden ligger kvar i dessa sektorer, säger Patrik Andersson.

Anstormning till Företagslotsen Extra

 Business Region Göteborg ställde om det ordinarie arbetet till stor del när pandemin slog till, och gjorde i mars och april akuta insatser för att möta behovet från Göteborgs företagare. Företagslotsen Extra – med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt ställe – infördes och fick se en anstormning av oroliga företagare.

– Det var full efterfrågan och vi hanterade uppemot 500 ärenden under året. Behovet var störst under kvartal två då vi såg nästan en fyrdubbling mot normalt.

När året summerades hade även 100 företag vänt sig till Företagsakuten vilket är fler än dubbelt så många som 2019. Med tanke på det rådande läget är konkurserna förvånansvärt få, vilket säger en hel del om hur företagarna kämpar, tycker Business Region Göteborgs vd. Han påpekar att antalet konkurser dock inte ger hela sanningen.

– Vi har stora kedjor inom handeln som inte går i konkurs, men som i stället lägger ner flera butiker. Det börjar bli tomt på vissa ställen i city och nedläggningarna slår hårt mot vissa målgrupper. Arbetslösheten har ökat väldigt mycket och ligger nu på tio procent. Om coronagreppet håller i sig kommer arbetslösheten sannolikt att öka lite mer.

”Under all kritik”

 Patrik Andersson hoppas att företagen som blöder så snart som möjligt får den utlovade kostnadsersättningen från svenska staten. Läget är akut.

– Det är under all kritik att utbetalningarna har dröjt. Det rör sig om sex sju månader och det funkar inte. Det handlar om friska företag i grund och botten som nu hotas.

I dagsläget handlar Business Region Göteborgs arbete återigen till större del om att blicka framåt och hjälpa näringslivet ur startblocken när konjunkturen tar fart.

– Fas två blir mer långsiktig där vi tittar fyra år framåt. Det händer mycket. Vi har åtgärder på plats med Göteborgs Regionen, svenskt Näringsliv med flera om ett omställningspaket på 54 miljoner kronor. Det kommer att beröra 6 000 personer som i dag går till jobbet men behöver förbättra sin kompetens, säger Patrik Andersson.

Fokus på att stärka

Under hösten kom även satsningen Kompetens+ som ska ge stöd till 120 företag med målet att 80 heltidstjänster skapas och att 30 nya företag etableras i regionen. Insatsen handlar om att personer med hög kompetens som nu har lämnat industrin, till exempel de stora Volvo-bolagen, ska matchas ihop med små- och medelstora företag.

– Det är viktigt att vi får behålla de här personerna i Göteborg.

En tredje sak som kommer att öka regionens konkurrensnivå är Gothenburg Green City Zone, som även det genomförs med många parter. Satsningen handlar om framtida mobilitetslösningar kopplat till stadens miljömål fram till 2030. En världsunik satsning, enligt Patrik Andersson.

– Det är sådana insatser vi kommer att jobba med under fyra år framöver. När covid-19 slog till handlade det först om att rädda, nu är fokus på att stärka.