“Möjligt att vi behöver göra ytterligare insatser” Näringslivet har mött stora utmaningar under covid-19-pandemin. Företagarna är viktiga för staden och många insatser har gjorts för att underlätta för dem. “Nu är vi mitt i en andra våg och det är möjligt att vi behöver göra ytterligare insatser”, säger Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg.

Under onsdagen arrangerade Business Region Göteborg, på uppdrag av Göteborgs Stad, inspirationsdagen Förenkla Göteborg. Runt 230 tjänstepersoner och politiker var med digitalt.

– Vi pratar om hur staden arbetar med näringslivsfrågor. Hur vi möter företagen och vad företagen möter ur deras perspektiv – en kundresa. Om någon till exempel ska starta en restaurang så möter personen väldigt många från kommunen. Det räcker inte med att en förvaltning ska säga ja, utan det är många bitar som ska falla på plats. Den kedjan behöver man förstå och känna till, säger Henrik Einarsson.

Pressat läge

 Covid-19-pandemin har inneburit och innebär fortfarande stora utmaningar för näringslivet.

– Just nu är det ett pressat läge och det innebär också att stressnivån är väldigt hög. Därför är det än viktigare att prata om bemötande, vara inlyssnande och visa omtanke om varandra i alla relationer. Det är viktigt att alla förstår att näringslivet är helt avgörande för att bygga vår gemensamma välfärd.

Agerat snabbt

 Sedan pandemin bröt ut har Göteborgs Stad gjort många olika insatser för näringslivet. Dit hör till exempel avgifter som setts över eller tagits bort, parkeringsfrågor och möjligheten att ha uteservering både tidigare på säsongen och över vintern.

– Vi har sett över många frågor och agerat ganska snabbt och väldigt bra. Just nu är vi mitt i en andra våg och det är möjligt att vi behöver göra ytterligare insatser, för att möta den situation som delar av näringslivet befinner sig i.

Vad efterfrågar företagarna?

– Delvis det vi har sett tidigare, det är framför allt avgiftslättnader. Tillsyn som man kanske inte har behov av eftersom verksamheten ligger nere, om man behöver betala för den och om man kan dra ner på saker som inte behöver ske så ofta.

Förenkla-dagen har arrangerats fem gånger sedan 2013.