Företagande och stadsutveckling. Göteborgs jubileumssatsningar Yesbox och Saltet har blivit framgångsrika. På Yesbox i Gamlestaden har tusentals människor fått hjälp med sina idéer och affärsmöjligheter.  Genom projektet Saltet har Ringön förvandlats till en levande stadsdel med ölbryggerier, restauranger och inflyttade företag inom film, musik, mode och konst.

Yesbox är en del av jubileumssatsningen “Det entreprenöriella Göteborg”, startade 2017, finns i gammal spinnfabrik i Gamlestaden och projektleds av Business Region Göteborg. Verksamheten har fortsatt under pandemin, men i digital form. Det digitala har också gjort att antalet besökare ökat från 2000 till 3000 i månaden.  Med hjälp av de 15 aktörerna på Yesbox har det startat 654 nya företag i Göteborgsregionen under 2020. Under året fick 907 befintliga företag hjälp i sin affärsutveckling.

Över 36 000 besökare

Statistik för 2020 visar också att Yesbox haft besök av 36 496 personer. Totalt 18 215 personer har deltagit i entreprenörsfrämjande aktiviteter. 10 477 personer har fått stöd som är kopplat till hållbart entreprenörskap. 8 130 personer har deltagit i kompetenshöjande insatser.

Utvecklat Ringön

Stadsutvecklingsprojektet Saltet drivs genom Business Region Göteborg. Under fem år har arbetet pågått med att utveckla Ringön. Projektet har fått igenom tidsbegränsade bygglov som gjort det möjligt för verksamheter att ha öppet på kvällstid. En nyckel till framgång har just varit att göra saker temporärt. Projektet har gjort fler medvetna om att platsen finns och kommer dit under fler timmar på dygnet. Närmare 80 nya aktörer har etablerat sig där.

– Vi har krattat manegen, guidat och hjälpt till. Hyrorna är fortfarande låga vilket gör att folk som inte är så resursstarka ändå kan göra sin grej och uppfylla sina drömmar här, säger Johan Red Top Larsson, en av projektledarna på Saltet.