Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Stadsutveckling

[Publicerad 2019-03-11]

Upprustningen av Brunnsparken inleds med trädflytt i mars

  • Illustration: White arkitekter

  • Illustration: White arkitekter

Mer ljus, sittplatser och grönt.   Brunnsparken ska bli en tryggare och ljusare plats och i vår påbörjas de inledande arbetena med flytt av fem träd och toalettbyggnaden.

Brunnsparken ska alltså rustas upp för att bli en tryggare och mer välkomnande plats. Som ett led i arbetet har såväl göteborgare som verksamma i området fått lämna in sina åsikter på hur den i dag mörka och lite undanskymda parken ska omvandlas. Över 300 synpunkter har kommit in och har bakats in i det förslag som nu ska förverkligas.

– Synpunkterna var väldigt samstämmiga. Parken ska bli ljusare, med mer grönt och blommor, fler sittplatser och bra insyn, säger Ylva Offerman, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Färre träd och mer grönytor
För att få in mer ljus kommer den framtida parken att innehålla färre träd än i dag, och arbetet inleds med att några av träden flyttas redan nu i mars. Tre turkiska hasselträd flyttas till en gräsyta längs Fanjunkaregatan i Kviberg och ytterligare två träd får nytt hem på Gärdsås torg i Bergsjön.

– Framtidens Brunnsparken kommer att innehålla färre träd än i dag, men kommer att ha fler ytor för blommande växtlighet och en del nya träd med skira lövverk, bland annat magnolia, säger Ylva Offerman.

 Klart i maj 2020
Under det inledande arbetet kommer också toalettbyggnaden att behöva flyttas, från Brunnsparken till Azaleadalen i Slottsskogen någon gång under maj/juni. Nästa steg är omläggning av ledningar för spill- och dagvatten i augusti, som samordnas med att kollektivtrafiken vid platsen är tillfälligt avstängd på grund av spåravstängningar.

Därefter kan arbetet med själva upprustningen ta fart, med målet att den nya parken ska stå klar i maj nästa år.

Kollektivtrafiken går som vanligt
Brunnsparken är Sveriges näst mest trafikerade knutpunkt för kollektivtrafik, och på sikt är åtgärder nödvändiga för att få ner ljudvolymen där. Men arbetet med upprustningen kommer inte att påverka kollektivtrafiken vid parken.

Men räcker det att rusta upp parken för att göra den tryggare?
– Upprustningen är en del i ett större arbete. Park- och naturförvaltningens uppdrag är att skapa de fysiska förutsättningarna för tillgänglighet och trygghet. Sedan behövs insatser från många andra aktörer också. Det är därför vi i det här arbetet samverkar med bland annat polis, näringsidkare, fastighetsägare och stadsdelsförvaltningen, säger Ylva Offerman.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling