Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-10-24]

Nu flyttas största trädet inför Västlänkenbygget

  • På måndag 29 oktober flyttas det största trädet – en bok – inför bygget av Västlänken. Foto: Park- och naturförvaltningen

Stamomfång på 3,7 meter. Trafikverket har de senaste veckorna flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken inför bygget av Västlänkens station Haga. I nästa vecka ska ytterligare tre träd flyttas – två hästkastanjer och en bok. Så stora träd har inte tidigare flyttats i Göteborg.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt är att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bevara de parker och alléer som finns längs Västlänkens sträckning. Därför flyttar Trafikverket omkring 300 träd inom hela Västlänkens område, antingen till ny permanent plats eller tillfälligt till plantskola för att sedan flytta tillbaka dem när Västlänken är klar.

De flesta träd som flyttas har ett stamomfång upp till 120 centimeter och flyttas med mobil trädflyttningsmaskin. Fem av träden har ett stamomfång över 120 centimeter och måste därför flyttas med kran och trailer. I nästa vecka flyttas tre av dessa fem, två hästkastanjer och en bok. Boken är störst med ett stamomfång på cirka 3,70 meter och flyttas under förmiddagen på måndag 29 oktober.

Hästkastanjerna står intill korsningen Sprängkullsgatan/Nya allén och kommer att flyttas över in till den del av Kungsparken som ligger närmast vallgraven. Boken står i Kungsparken nära spårvagnshållplatsen Hagakyrkan och den flyttas cirka 75 meter i riktning mot Kungsportsavenyn.

Trädflytt redan på 1980-talet
Förutom de träd som Trafikverket flyttar i Göteborg inför bygget av Västlänken så har Göteborgs Stad tidigare flyttat träd som idag är väl etablerade och mår bra. Ett exempel är de lindar som flyttades från Västra Frölunda under början av 1980-talet som nu står på Skånegatan, utefter Nya Ullevi och i området kring Gamla Ullevi.

Ett senare exempel är de 18 ekar som under våren 2016 flyttades från centrala Göteborg till Fräntorpsparken inför nedsänkningen och överdäckningen av E45:an. De bidrog till att återskapa den miljö och den parkkänsla som fanns innan almarna där togs ner på grund av almsjuka.

Beprövad teknik
Så stora träd som hästkastanjerna och boken som flyttas under slutet av oktober har inte tidigare flyttats i Göteborg. Men att flytta stora träd i stadsmiljö för att bevara och skydda dem har gjorts över hela världen med gott resultat under de senaste 40 åren.

Läs mer om trädflytten på Stadsutveckling Göteborgs hemsida


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling