Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-02-01]

Nu går det att välja utförare i daglig verksamhet

När valfrihetssystemet införs i Göteborgs Stad ingår 18 privata och 105 kommunala dagliga verksamheter. Foto: Frida Winter.

Göteborgs Stad inför valfrihet. Den 1 april inför Göteborgs Stad valfrihet inom daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Redan från den 1 februari kan den som har ett beslut om daglig verksamhet välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden har godkänt och tecknat avtal med.

– Valfriheten gäller alla som har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS, vilket idag handlar om cirka 1 800 personer, säger Mona Lundahl Davies, projektledare på stadsledningskontoret och ansvarig för införandet av valfrihetssystemet inom daglig verksamhet.

Samma krav på alla utförare
Valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV, innebär att samtliga utförare som uppfyller de krav som Göteborgs Stad ställer blir godkända. Det är kommunfullmäktige som har beslutat vilka krav som gäller och staden ställer samma krav på privata och kommunala utförare.

– Ett exempel på krav som vi ställer är att alla utförare ska kunna erbjuda verksamhet mellan klockan 7 och 17 för att den enskilde vid behov ska kunna delta på heltid 40 timmar per vecka, fortsätter Mona Lundahl Davies.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges webbsändning 25 april

Göteborgs Stads kalendarium

Hitta aktiviteter här!

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Projekt Skeppsbron, Göteborgsförslaget om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter, riktlinjer för personalförmåner och utredning om ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 10 april. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling