Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2019-10-18]

Nu införs begränsningar för elsparkcyklarna i Göteborg

Nu införs begränsningar för elsparkcyklar på flera gator och platser i centrala Göteborg. Karta: Trafikkontoret

Lägre hastigheter och särskilda parkeringar. Omöjligt att parkera på vissa gator, och begränsade hastigheter med hjälp av tekniken. Nu finns en ny överenskommelse mellan Göteborgs Stad och elsparkcykelföretagen som ska minska de negativa effekterna.

Elsparkcyklar från tre företag finns på Göteborgs gator och deras framfart har länge varit en het fråga, bland annat eftersom många är olämpligt parkerade. Nu ska både hastigheter och parkeringsmöjligheter regleras.

– Det är vi som har tagit initiativ till en överenskommelse – i juni fick vi i uppdrag av nämnden att ta fram en sådan – men företagen har varit positiva hela vägen, säger Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Ska ej hamna i vattnet
Restriktionerna i överenskommelsen handlar om att det inte ska vara möjligt att avsluta sitt åk på vissa gator och områden i Göteborg. Tekniken finns nu för detta.

– Längs kajer och Göta älv handlar det om att vi vill minska risken för att cyklarna hamnar i vattnet. Och på gator, som till exempel Kungsgatan, rör sig mycket folk och då är det inte lämpligt att det står en mängd cyklar parkerade där.

Det kommer i stället att bli speciella parkeringar för elsparkcyklarna. Dessa platser håller på att identifieras.

– Med tanke på vädret är det heller inte säkert att de hinner märkas upp redan i år, säger Malin Månsson.

6 km/h gäller på alla gångbanor
Företagen har nu även utvecklat en teknik som gör det möjligt att strypa hastigheten på vissa gator. På Kungsgatan, Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata blir det nu bara möjligt att köra maximalt 6 km/h.

– Det är normal gångfart.

I överenskommelsen står också att företagen måste informera sina användare om att det är maxhastigheten 6 km/h som gäller på alla gågator, gångbanor och gångfartsområden i stan, även om hastigheten på elsparkcyklarna inte stryps på dessa ställen.

– Vi hoppas att det kommer att fungera bra. Vi kommer att följa upp och se om det är något som behöver justeras. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att jobba med frågan.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling