Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Tema stadsutveckling

[Publicerad 2017-06-01]

Nu börjar omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg

Selma Lagerlöfs torg ska bli en trygg mötesplats. Bild: White Arkitekter

Första spadtaget på lördag. Mer än 1 000 nya bostäder, stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall, och ett levande torg- och parkstråk. På lördag tas första spadtaget för omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg.

Selma Lagerlöfs torg är idag ett typiskt 70-talsområde. Det är glest bebyggt och präglas av parkeringsplatser. Men nu ska torget få en total omvandling. Under den första etappen som varar i fem år kommer det bland annat byggas bostäder, stadsdelshus, handelshus och idrottshall.

─ Vi ska skapa en tätare och mer stadsmässig stadsdel med fler bostäder. Fler boende gynnar i sin tur handeln, och tillsammans med genomtänkta stråk och grönområden kommer torget bli en öppnare, mer levande och trygg plats, säger Kristina Hulterström från Framtiden, som representerar byggherrarna i Selma stad.

Den breda trafikleden kommer att omvandlas till en stadsgata som kantas av bostäder och verksamheter. Gående och cyklister prioriteras och en stadsdelspark ska byggas.

Ett tryggare torg
Selma Lagerlöfs torg har i perioder upplevts som en otrygg plats och det vill man bland annat komma till rätta med genom att vända bostadsentréerna mot torgstråket för att skapa liv och rörelse under alla delar av dygnet.

─ Det kommer också bli nya stråk som skapar ett naturligt flöde av människor, från skolan och idrottshallen i ena ändan av stadsdelen, till stadsdelshuset med biblioteket och butiker i andra ändan.

Sedan starten av projektet har Backaborna själva varit engagerade i omvandlingen av torget. Vid mötesplatsen Selma Center har de kunnat följa alla skeenden via modeller, skisser och informatörer på plats. Det har funnits möjlighet att få svar på frågor och lämna sina synpunkter.

─ Selma Center har varit en viktig plats i det här arbetet. Där har vi kunnat inhämta kunskap från backaborna om vad de tycker funkar och vad de vill ha.

Allt finns samlat
Selma stad kommer att få nya bostäder i alla former. Det ska byggas hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende, trygghetsboende och seniorboende. Dessutom kommer torget få nya lokaler för vård och service.

─ De boende kommer få en god livsmiljö med allt man behöver i sitt vardagsliv, säger Kristina Hulterström.

4C58.jpg
Selma stad kommer att bli just en liten stad med all service man behöver i vardagen. Bild: Wahlström & Steijner Arkitekter


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, Göteborgsförslag om löpande redovisning av Västlänkens kostnader, finansiering av Slottsskogsobservatoriet 2019 och färdplan för avveckling av Rosenlundsverket var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 9 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling