Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2013-09-05]

Nu börjar upprustningen av Bältesspännarparken

Den stora förändringen i Bältesspännarparken är att biltrafiken på Södra Vägen, förbi Trädgårdsföreningens entré, är stoppad. Asfalten ska nu rivas upp och istället blir det gång- och cykelbana och grusytor. Parken med fontänen ska knytas ihop med grässlänten ner mot Vallgraven. Foto: Park- och naturförvaltningen

Ny fontän, soffor och träd. Nu ska Bältesspännarparken rustas upp med en ny fontän, nya körsbärsträd och parksoffor. I slänten ner mot Vallgraven blir det syrenbuskar, fast inte många. Det har göteborgarna sagt till om.

En skiss över parkens omgörning har varit utställd under sommaren, vilket ledde till 14 synpunkter från göteborgarna, bland annat att det är bra om parken är flexibel för olika arrangemang och att cykelbanan ska märkas ut tydligt. Och så fanns en oro för att grässlänten mot Vallgraven skulle bli mörk och buskig.

– Slänten har tidigare varit ett lite skumt område. Men på senare år har vi hållit den finklippt och öppen, säger Bengt Nilsson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Färre syrener
– Nu fick vi in en del farhågor om att slänten skulle buskas igen och bli otrygg och otillgänglig igen. Det har vi lyssnat på och därför minskat antalet syrenbuskar där.

Från stadsdelsförvaltningen Centrum kom också synpunkter om trygghet och ljus.

– Vi ska ha en belysningsträff ute på platsen nu när kvällarna börjar bli mörka och se om vi kan göra mer för att platsen ska upplevas som trygg, säger Bengt Nilsson.

I övrigt kommer park- och naturförvaltningens skiss att förverkligas i höst och vinter, med byggstart redan i denna vecka.

Nya körsbärsträd
Det innebär att man planterar 15-20 körsbärsträd och sätter upp sex-åtta nya parksoffor mellan träden. Och den runda fontänen byggs om till en skålformad yta som kan användas för evenemang när vattnet är avstängt.

– Vi tar bort den höga stenkanten runt fontänen och lägger en vacker, mörk sten som man kan gå på när vattnet inte porlar där. Runt fontänen blir det ny gatsten, berättar Bengt Nilsson.

Gräsmattorna på sidorna av fontänen får sommarblommor och närmast fontänen blir det nya sittplatser och blommor i krukor.

Asfalt blir grus
– Och så ersätter vi en hel del asfaltytor med grus, bland annat utmed det som var Södra Vägen, säger Bengt Nilsson.

För den riktigt stora förändringen är att biltrafiken på Södra Vägen, förbi Trädgårdsföreningens entré, numera är stoppad. Här ska asfalten rivas upp och ersättas av gång- och cykelbana och grusytor, vilket gör att parken med fontänen knyts ihop med grässlänten mot Vallgraven.

– Jag har ju varit med om det förr, men det förvånar mig varje gång hur snabbt människor tar tillbaka de där ytorna, när man tar bort bilarna och låter folk röra sig fritt, konstaterar Bengt Nilsson.

Bakom omgörningen finns tankar om att Trädgårdsföreningen och Bältesspännarparken ska knytas samman och ge en känsla av att Trädgårdsföreningen når ända ut till Avenyn. Rent fysiskt går det inte, eftersom staketet runt Trädgårdsföreningen är skyddat som byggnadsminne.
Klart före jul

– Men vi kan låta kvaliteten och karaktären i Trädgårdsföreningens gräs, blommor och grusgångar flytta ut, säger Bengt Nilsson.

– Vi har diskuterat att låta Trädgårdsföreningens personal ta över skötseln av delar av Bältesspännarparken. Jag tror att det skulle ge en förhöjd kvalitet i skötseln jämfört med en vanlig grönyta.

Totalt satsas nio miljoner kronor på att lyfta Bältesspännarparken. I december ska det mesta vara färdigt. Men blommande körsbärsträd får vi vänta på till våren 2014.

60E4.jpg

Foto: Park- och naturförvaltningen


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut för stadsutveckling på Backaplan, detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim och ansökan om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 13 mars. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 21 februari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling