Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-03-13]

Ny app hjälper unga på stödboende

Blir mer delaktiga i sin behandling. Unga som bor på HVB-hem och stödbonde har en individuell behandlingsplan. För att öka delaktigheten i den har boendet Sambuh på Hisningen utvecklat en app där ungdomarna kan följa sin egen process.

Sambuh är ett hem för vård och boende (HVB) och stödboende i Hisings Backa. Det vänder sig till ungdomar i åldern 16–20 år som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och behöver stöd till att bli självständig och klara ett eget boende. För att engagera de unga i sin egen behandling har Sambuh tagit hjälp av digital teknik.

– Tyvärr var genomförandeplanerna ofta för abstrakta och en hyllvärmare istället för en hjälp. Vi tog en funderare och det blev en app där den centrala utgångspunkten har varit att göra ungdomarna mer aktivt delaktiga i behandlingsinsatsen, säger Per Gustafsson, enhetschef på Sambuh.

Ungdomar som placeras på ett HVB eller stödboende ska enligt socialtjänstlagen ha en genomförandeplan som ungdomen och socialsekreteraren formulerar tillsammans. Ofta är den allmänt hållen och kan innehålla mål som att till exempel att klara sig själv, gå färdigt gymnasiet, lära sig att sköta ett eget boende och bli självständig.

Ska ge snabbare boendekarriär
– De här unga tjejerna och killarna kan ha svårt för saker som de flesta av oss tycker är självklara, som att gå upp på morgonen, äta frukost, komma i tid eller sköta en sysselsättning. De kanske inte har haft den omsorgen från föräldrar som andra barn får och behöver stöttning och vägledning för att stå på egna ben, säger Per Gustafsson.

Genom att digitalisera genomförandeplanen hoppas man nu på att de unga ska få snabbare och tydligare process i sin boendekarriär.

I den nya appen bryts stora mål ner till mindre konkreta uppdrag som ungdomarna ska ta sig igenom. Inspirationen är hämtad från spelvärlden som ofta arbetar med progression, en spelmekanism som triggar motivationen. Stegen i appen visualiseras i form av en klätterväxt där klarade delmål syns i form av knoppar som slår ut.

– Appen har fått bra betyg av ungdomarna. De chattar och delar information för fullt, säger Per Gustafsson.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling