Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2019-06-18]

Ny snabb spårvagn planeras på Norra Älvstranden

  • Idéskiss för stadsbana, ur Målbild Koll2035. Bilden är ett montage, plats och fordon på bilden är fiktiva. Illustration: Sturm & Drang

  • Den första etappen mellan Frihamnen och Lindholmen beräknas bli klar 2023.

Tänkt trafikstart 2023. En spårvägs- och bussförbindelse mellan Brunnsbo och Linnéplatsen via Lindholmen och Stigbergstorget – det är nästa stora infrastrukturprojekt som är på gång i Göteborg. Den första deletappen mellan Frihamnen och Lindholmen planeras nu för fullt och beräknas bli klar 2023.

I den nya kollektivtrafikförbindelse mellan Frihamnen och Lindholmen som nu planeras ingår en helt ny spårvägslinje på egen bana och buss som kör i samma körbana som bilarna. Linjerna kommer att ansluta till resten av Göteborgs spårvagnsnät vid Hisingsbron.

– Vi gör nu en genomförandestudie för att undersöka exakt var spåren ska hamna, och tanken är att vi börjar bygga 2021 eller 2022, säger Torun Thörn som är trafikkontorets programledare för den nya förbindelsen.

Mycket av detaljerna är alltså ännu inte klara, och den nya förbindelsens utformning kommer att påverkas av andra pågående och planerade projekt i närområdet. Till exempel den planerade ombyggnaden av Hamnbanan till tvåspårig järnväg, bygget av Karlatornet och inte minst linbanan över älvens vara eller inte vara som trafiknämnden väntas besluta om i höst.

Snabb spårväg på egen bana
– Det är många delar som ska vägas in och mycket att ta hänsyn till för att allt ska gå ihop, säger Torun Thörn.

Den nya spårvägslinjen kommer att få tre hållplatser – Frihamnen, Pumpgatan/Regnbågsgatan och Lindholmen. Spårvägen ska bli en så kallad stadsbana, ett av de nya trafikkoncept som finns med i Målbild Koll 2035 som är Västra Götalandsregionens, Göteborgs, Mölndals och Partilles gemensamma vision för framtidens kollektivtrafik.

–  Stadsbanan skiljer sig från dagens spårväg genom att den går på en egen bana – gärna planskild – och håller högre hastighet, säger trafikkontorets programledare för Sverigeförhandlingen Ma-Lou Wihlborg.

Bro eller tunnel?
I de följande två etapperna ska den nya förbindelsen kopplas vidare till Brunnsbo, där en ny pendeltågsstation planeras, och Linnéplatsen via en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigbergstorget samt en tunnel under Masthuggsberget. De planerade trafikstarterna för dessa etapper är 2029 respektive 2035.

– Den sista etappen med en ny älvförbindelse är den ekonomiskt tyngsta, och mest komplicerade. Där återstår mycket arbete och vi behöver till exempel avgöra om vi ska ha en bro eller tunnel, säger Torun Thörn.

7,2 miljarder kronor
Den nya förbindelsen är en del av överenskommelsen Sverigeförhandlingen och finansieras med en kombination av statliga, regionala och kommunala medel. I Sverigeförhandlingen ingår också andra stora projekt, som linbanan och nya snabba busslinjer med hög kapacitet mellan Brunnsbo och Backa samt Vårväderstorget och Lindholmen via Ivarsbergsmotet. Dessutom finns en satsning på nio nya snabba cykelstråk med i den gemensamma satsningen. Totalt innebär överenskommelsen 7 miljarder kronor för ny kollektivtrafik och 241 miljoner kronor för nya cykelstråk.

200 000 fler storgöteborgare 2035
Staten står för nästan hälften av finansieringen av projekten som ingår i Sverigeförhandlingen – men det finns ett motkrav på att Göteborgs Stad bygger nya bostäder.

– Till 2035 kommer Göteborg, Mölndal och Partille att öka med 200 000 invånare och 100 000 nya arbetstillfällen. Då måste vi ha en modern kollektivtrafik med snabbare resor, högre kapacitet och nya bytespunkter där det går snabbt att växla mellan olika trafikslag, säger Ma-Lou Wihlborg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling