Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-03-22]

Ny utställning om hur Göteborg ska bli mer jämlikt

På Stadsbiblioteket öppnar utställningen "Alla vinner på en mer jämlik stad" som pågår till och med den 18 april. Foto: Clara Tortosa

En inblick i stadens arbete. Göteborgs Stad kraftsamlar för att jämna ut livsvillkoren mellan göteborgarna. Men hur ser skillnaderna ut och vad görs för att motverka dem? Om det handlar utställningen ”Alla vinner på en mer jämlik stad” på Stadsbiblioteket som öppnar torsdag 22 mars.

Göteborgs Stad bedriver ett omfattande arbete för att göra staden mer jämlik och minska skillnaderna i livsvillkor. För idag växer barn upp under helt olika förutsättningar och vuxna lever, arbetar och åldras utifrån skilda villkor.

‒ Tillsammans med näringslivet och civilsamhället arbetar hela Göteborgs Stad med att skapa en förändring. Och det vill vi berätta om, säger Ritva Gonzalez som är samordningschef för Jämlikt Göteborg.

Vill väcka nyfikenhet och samtal
Utställningen ”Alla vinner på en mer jämlik stad” vänder sig till både stora och små göteborgare som vill veta mer om varför och hur man arbetar för jämlikhet.

Besökarna kommer att kunna bygga sin egen stad i Minecraft och ta del av stadens arbete på olika sätt på utställningen.

‒ Jag hoppas vi ska kunna väcka nyfikenhet och samtal kring jämlikhet. Och en inblick i hur vi arbetar för att alla ungar ska få samma förutsättningar till ett gott liv, säger Ritva Gonzalez.

7730.jpg

Foto: C lara Tortosa


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling