Adrian Crispin Peterson, 1835–1912, var nästan svensk mästare i kyrkobyggnad. Han ritade 35 stycken bland annat Örgryte Nya, Nya Lundby (som brann och revs 1993), Lindome och Fässberg.

Han verkade i Göteborg i ett halvt sekel och satte sin prägel på staden genom att rita de enhetligt utformade byggnaderna utmed Kungsportsavenyen, varav ett fåtal finns kvar.

Till dem hör nummer 18 som utgör en del av hela det kvarter, ”Adrianopel” kallat, där han själv bodde och där han hade sitt kontor.

Övriga byggnader är bland annat Wernerska villan på Parkgatan, Arbetarinstitutet vid Magasinsgatan, Götabergsskolan, Epidemisjukhuset och nyss rivna porslinsfabriken vid Kvillegatan samt societetshusen i Varberg och Marstrand.

Detta är bara en bråkdel, det är inte klokt vad han hann med. Inte mer än rätt att han nu, när så många av hans hus är rivna, förevigas med en gångväg i Allén.