Albert Ehrensvärd, 1821–1901, är mest känd som mannen bakom ”landshövdingehusen”. Han var landshövding i 21 år och en av de färgrikaste och mest inflytelserika av ”konungens befallningshavare” som verkat i Göteborg.

Brandfaran som hotade ödelägga Göteborg förbjöd byggande av trähus, som var högre än två våningar. Sten var då ett dyrt byggnadsmaterial.

Ehrensvärd medverkade till att man fick bygga i tre våningar om den understa var i sten.