Konstförvant är en gammal fin yrkestitel, numera heter det typograf, också det en yrkesbeteckning, som börjar bli föråldrad i datorernas tidevarv. Göteborgs förste boktryckare och konstförvant hette Amund Nilsson Grefwe och kallades hit från Nyköping för att trycka skolböcker åt eleverna vid stadens gymnasium, det som i dag är Hvitfeldtska gymnasiet. Amund Grefwe avled 1674.

Gatunamnet i sin nuvarande form fastställdes 1945 och hette tidigare, sedan 1886, Grevegatan (Grefvegatan). Boktryckarföreningen tyckte att det korta namnet snarare drog tanken till adelstiteln än till en av vårt lands tidigaste och erkänt skickliga boktryckare. Namnberedningen tog fasta på boktryckarnas synpunkter och efter en del turer – Amund Grefwes Gata var ett alternativ – fick gatan sitt nuvarande namn. Amund Grefwegatan gick tidigare från Landalagatan till Molinsgatan men har kortats till sträckan Landalagatan – Aschebergsgatan till förmån för Läraregatan.