Arvid Hedvall (1889-1974) var en lysande begåvning på nobelpristagarnivå. Han disputerade 1915 och kom fem år senare till Chalmers som professor i kemisk teknologi, där han byggde upp en stark och framgångsrik institution med många duktiga och entusiastiska medarbetare.

Fick aldrig Nobelpriset

Han fick aldrig Nobelpriset men hans forskning gav tekniskt viktiga rön bland annat inom områdena korrosion och katalys. Internationella utmärkelser och hedersdoktorat blev honom rikligen tilldelat. Han initierade en banbrytande samverkan mellan forskning och industri och han tillämpade sin vetenskap på arkeologiska fynd och byggnadsminnesmärken.

I grunden humanist

Han var i grunden humanist och en mycket lärd sådan vilket hans elever och omvärld hade stor glädje av. Till hans intressen hörde bland annat glasforskning, byggnadsteknik och fornminnen.

Han talade flytande franska, vilket var ovanligt för en man i hans ålder då det var betydligt vanligare att vara germanist men så var han också fascinerad av språk och deras släktskap till varandra.

Han förblev Chalmers trogen livet ut och arbetade där så gott som varje dag ända till sin död på julafton 1974.

Arvid Hedvalls Backe ligger inom det gamla före detta Vasa sjukhusområdet som Chalmers numera tagit över.