Beda Hallberg, 1869–1945, tog initiativet till den hjälpinsats i Sverige som utan konkurrens samlat in mest pengar. 2007 fyller majblomman hundra år.

Beda Hallbergs gjorde till sin livsuppgift att bekämpa tuberkulosen – vid förra sekelskiftet dog var femte svensk i tbc – och hon uppmärksammades för detta inte bara i Sverige.

För sin insats belönades Beda Hallberg utmärkelsen Illis Quorum och från 1938 till sin död fick hon hederspension av svenska staten. Själv minns jag hur spännande det var att ge sig ut i vimlet på Valborgsmässoafton och sälja majblommor.

”Kransarna var svårsålda”

Kransarna om tio var svårsålda, då var det lätttare med de stora blommorna som skulle knytas fast på bilarnas kylargaller. Det var första gången jag hade penningansvar utöver min egen veckopeng och jag hade pengarna i en cigarrlåda.

Försäljarna avtackades med en abonnerad bioföreställning av filmen ”Hjortkalven” på Lorensbergsteatern. Det var en riktig snyftare och jag har nog aldrig gråtit så mycket.