Carl Sigfrid Lindstam är ”pappa” till den första upplagan av Göteborgs Gatunamn och hans namn har hedrats med en plats vid Landsarkivet vid Geijersgatan. Platsen ligger nära Hvitfeldtska läroverket där Lindstam tog studenten och Studentkåren, där han var mycket aktiv och ordförande 1943-44. I Vasaparken näst intill avlade han sina akademiska examina på dåvarande högskolan och på Landsarkivet forskade han.

C S Lindstam var född i Jönköping 1919. Han led av svårartad diabetes och avled 1960 endast 41 år gammal. Han hade just avslutad sin doktorsavhandling ”Om ortnamnen i Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevallla stad i Lane härad i Bohuslän”. Den gavs ut postumt 1966 och anses av sakkunniga vara en av de bästa delarna av den långa raden av böcker om ortnamn i Göteborgs och Bohus län.

Lindstam var en avhållen lärare i nordiska språk där särskilt hos sina lever grundlade ett bestående intresse för den fornisländska diktningen och isländska språket, han var en flitig och omtyckt föreläsare och medarbetare på Handelstidningens aktade tredjesida. ”Livsglädje och värme lyste om honom” skrev Nils Ryndel i sin runa om honom.

Lindstams namn lever vidare framför allt som mycket uppskattad författare till Göteborgs Gatunamn, vars fjärde upplaga hans efterföljare i detta värv, Greta Baum just givit ut. Skylten vid C S Lindstams Plats avtäcktes samma dag som han skulle fyllt 80 år.