När Södra Guldheden bebyggdes på 40-talet beslöt stadsfullmäktige att gator inom området skulle karakteriseras genom att titels ”Doktor” eller Syster” sattes före ett personnamn.
Vid en förtätning av bebyggelsen vid Doktor Allards Gata har Lars O. Carlsson, ledamot i namnberedningen, i enlighet med praxis tagit fram ett antal namn på kvinnliga läkare. En av dem var Thora Wigardh.

Thora Wigardhs flicknamn var Thora Alfhilda Evelina Granström. Hon var född i Göteborg 7 juni 1860. Hon gick på Kjellbergska flickskolan, tog studenten som privatist och studerade medicin i Uppsala för att från 1898 praktisera som läkare i Göteborg.

Då blev hon också Den första kvinnliga ledamoten i Göteborgs Läkaresällskap. Hon var gynekolog och gjorde sig känd dels som föreläsare i hygieniska och sociala ämnen, dels som politiskt verksam, hon var styrelseledamot i Föreningens för kvinnans rösträtt från 1902.

Hon gifte sig med kollegan Pontus Erland Wigardh men blev tidigt änka. Själv avled hon 13 oktober 1933.

”Hennes” gata ligger i anslutning till Doktor Allards och Doktor Liborius gata där ett nytt studenthem ska få gatuadress efter henne.