Ernst Wigforss Allé ligger i grönområdet norr om Viktor Rydbergsgatan och Hvitfeldtska Gymnasiet. De flesta som känner till namnet, han föddes 1881 och levde i nittiosex år, förknippar hans namn med politik men han var också lärare, docent i nordiska språk och lektor 1918-1946 vid Göteborgs Högre Allmänna latinläroverk, som det hette då.

Ämnet för hans doktorsavhandling var södra Hallands folkmål, själv var han född i Halmstad och talade målet. Visserligen var han långa perioder tjänstledig för riksdagsarbete men de elever som hade honom som lärare glömde honom inte. Han var en lysande och engagerande talare. Med sitt ungdomliga sätt och gosselynne, som han behöll till livets slut, var han en respekterad och omtyckt lärare.

Gångvägen namngavs av kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson vid en ceremoni 20 oktober 1998.