Gillis Edenhjelm, 1778–1862, var landshövding i Göteborg 1835–1843. Han var ansvarig när fästningsvallarna togs bort och omvandlades till grönskande alléer, ett arbete som han ledde exemplariskt och vars resultat vi har glädje av än idag.

Edenhjelm hade när han kom till Göteborg en strålande militär karriär bakom sig, en praktisk och beslutsam man med gott omdöme.

Han ägnade stor omsorg om underlydandes bästa. Han inrättade till exempel en skola för regementspersonalens barn.

Edenhjelm hade väldiga kroppskrafter, han var orädd och han brydde sig. Det bevisades när det brann i Skansen Kronan och han med risk för eget liv kröp in genom en skottglugg och lyckades släcka innan krutförrådet exploderade.

Med sådant vinner man ära och ryktbarhet och så småningom ett gatunamn.