Det finns drygt hundra historiska personer som är påtänkta att få gator och platser i Göteborg uppkallade efter sig. I dagarna har tretton av dem odödliggjorts. De ska ge namn åt gångstråken i Nya Allén. Näsvis fråga: hur många av de tretton känner du till?

Det är Göteborgs stads namnberedning som håller i namnbanken med personer som väl förtjänat att få en gata uppkallad efter sig. Många av dem har sin gärning förknippad med centrala staden och där är det ”fullsatt”.

Tack vare Nya Alléns förvandling till väl frekventerat promenadstråk har de många gångvägarna öppnat en möjlighet för flera gatunamn.

Dessutom blir det lättare att hitta. Vårt Göteborg presenterar här de tretton – giganter inom sina respektive fack – för att fräscha upp minnet hos er som känner till/ kommer ihåg dem. Och för att levandegöra ett stort stycke göteborgsk historia för er som aldrig hört talas om dem …

Mansnamnen dominerar bland gatunamnen liksom de dominerar i historieböckerna. Numera är man bättre medveten om att kvinnornas gärning hade lika stor betydelse även om deras insatser inte följde med titlar och ämbete.