Vid Kapellplatsen låg tidigare fattighuset Gibraltar, även kallat Bracka. Så småningom blev det Vasa Sjukhus och nu har Chalmers tagit över de forna sjuksalarna. Det inhägnade området med sina anonyma förbindelselänkar har blivit namngivna gator där göteborgare i allmänhet och chalmerister i synnerlighet hastar från Johanneberg till Annedal. Några profiler på Chalmers tekniska högskola har fått ge namn till de nya gatorna.

En av dem är Hugo Grauers (1869-1942). Han var rektor för Chalmers i tjugo år från 1913. Hugo Grauers genomförde flera stora omorganisationer av dåvarande Chalmers tekniska institut och la grunden till det arbete, som efter hans pension, ledde till att institutet blev högskola. Han lotsade skolan genom svåra tider av krig och ekonomisk depression och det var under hans tid som Chalmers anseende blev jämbördigt med tekniska högskolans i Stockholm. Skolan flyttade också från lokalerna vid Storgatan. Till skolans hundraårsjubileum 1929 lät han utge en minnesskrift, som vittnar om hans nit och tillgivenhet för Chalmers.