Johannes Sigfrid Edström föddes 1870 i Morlanda socken, han gick igenom Chalmers och tillbringade därefter några år utomlands ibland annat USA och Schweiz. 1897 anställdes han för att lägga om hästspårvagnarna i Zurich för elektrisk drift. Samma uppdrag fick han tre år senare i Göteborg och blev spårvägsdirektör. Han elektrifierade också spårvagnarna i bl.a. Norrköping, Helsingborg, Malmö.

Framstående industriledare

1903 kallades han av Marcus Wallenberg till direktörsstolen på ASEA, som han ledde med stor framgång. Han anses som en av sin tids främsta industriledare av även internationell betydelse. Han tog initiativet till många svenska och internationella sammanslutningar och organisationer både med anknytning till sin yrkesmässiga verksamhet och till andra av samhällsnyttig och ideell natur.

Han var en eftertraktad styrelseledamot och ordförande. Han hedrades med flera doktorshattar vid utländska universitet, efter att ha varit ledamot och preses i Svenska Ingenjörs- och vetenskapsakademin blev han dess förste hedersledamot 1937.

Bildade Riksidrottsförbundet

För gemene man blev J. Sigfrid Edström känd av helt andra orsaker. Han var med att bilda Sveriges Riksidrottsförbund 1903, vars ordförande han blev och friidrottens världsorganisation IAAF där han var ordförande 1913-1946.

Naturligtvis hade han en ledande funktion i Sveriges olympiska kommitté och i olympiska spelen i Stockholm 1912. I internationella olympiska kommittén var han president 1946-1952, sedan blev han dess hedersordförande.

Sprinter i världsklass

Dessutom var han i unga år en sprinter av världsklass (han höll svenskt rekord i löpning 150 m 1891-1907 med 16,8 sek). Han dog 1964 och 1986 fick en spårvagnsbro över Mölndalsån bakom arkitekten Yngve Rasmussens pampiga spårvägskontor från 1902 vid Alströmergatan hans namn.

När Johan Willins Gata tillkom 1999 och Willinsgatan utgick fick J Sigfrid Edström äntligen en egen gata uppkallad efter sig. Den går utmed gamla spårvagnsstallarna i Alströmergatans förlängning och ansluter till bron som redan bär hans namn.

I den biografiska uppslagsboken Svenska män och kvinnor tilldelas han egenskaper som ” den säkra, trygga gestalten, det lugna sättet, sinnesjämvikten, den snabba uppfattningen, den klara bevisföringen, den omutliga objektiviteten”.