Barnmorskorna var först bland kvinnorna att organisera sig fackligt och den som tog initiativet var Johanna Hedén (1837–1912) från Göteborg. Hon var barnmorska men utbildade sig också till fältskär (förr en person inom krigsmakten som behandlade sår och utförde enklare kirurgiska ingrepp).

Hon var ordförande i Göteborgs barnmorskesällskap från begynnelsen 1885. Riksförbundet kom till 1886. Hon startade även 1888 facktidskriften Jordemodern, där hon flitigt medverkade under signaturen Stork.