Louis Enders, 1855–1924, kom till Göteborg från Dresden vid 29 års ålder. Hans första egna uppdrag var Vasagatan 9 (Odd Fellows ordenshus) och han blev snabbt en arkitekt på modet i det växande Göteborg.

Han bodde i Göteborg i två omgångar innan han slutgiltigt återvände till Tyskland.

Den nu rivna Arkaden blev hans mest uppmärksammade byggnation.

I dag kan man bland annat glädja sig åt hans tidstypiska skapelser Föreningsgatan 2, där trapphallen uppifrån och ner är prydd med blyinfattade jugendfönster, samt Gillesstugans hus vid Järntorget.

Enders var svag för det orientaliska, på hans hus tronar ofta spiror och lökkupoler.