Maja Kjellin, 1888–1971, kan kalla sig husläkare i dubbel bemärkelse. Hon var utbildad läkare men det är för sin omsorg om stadsbebyggelsen i Göteborg som hon hedras med ett gatunamn.

Hon lämnade på 30-talet sin praktik i Lidköping för att sköta familjens skolhushåll i Göteborg och fyllde ut tiden med att läsa statskunskap.

Hon skrev en artikel om göteborgsarkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, som ritat bland annat Centralstationen, S:ta Birgittas kapell och engelska kyrkan.

Så fick hon i uppdrag att skriva Börsens byggnadshistoria och sedan rullade det på.

Många av de kvarter och hus, som Maja Kjellin förtjänstfullt inventerat, är nu borta men finns väl dokumenterade i de böcker, artiklar och uppsatser hon skrivit, vilket inte minst den nyutkomna succéboken Hus för Hus vittnar om (utgiven av Stadsmuseet och Stadsbyggnadskontoret).