I anslutning till den nya entrén på Chalmers går en trappa som alltid kallats Olgas Trappor. Namnet har dock aldrig blivit fastställt men i höstas så beslutade kulturnämnden att trapporna officiellt ska kallas Olgas trappor.

Olga Boberg (1887-1971) anställdes 1937 på Chalmers, först som städerska och från 1943 som portvakt.

”På Chalmers kom hon att bli en central person i många teknologers liv, hjälpsam med allt. Hon kunde sy fast en skjortknapp som satt löst och hon kunde vara en förstående vän för en betryckt chalmerist. Så kom det sig att Olga, knappt någon kände till hennes efternamn, år 1959 valdes till hedersledamot i studentkåren. Det blev en självklarhet för chalmerister på utlandsresa att sända henne ett vykort. Då kunde det räcka med att adressera kortet, Olga, Chalmers, Suède eller rentav Olga, Sweden. Korten kom alltid fram.” (Citat ur Chalma Mater).

Det har redan tidigare funnits en gatuskylt på Chalmers med texten ”Olgastr.” av hävd uttytt Olgas trappor. I själva verket var det en tysk skylt, som någon välmenande chalmerist norpat. Gatans namn var Olga Strasse men förkortat på skylten!