Så sent som 1999 fastställde kulturnämnden namnet Klockarens Gångväg på en liten väg upp från Sankt Sigfridsrondellen mot västra ingången/huvudingången till Örgryte gamla kyrka.

Vart gångvägen i dag tagit vägen är svårt att se men den kommer att dyka upp igen när de omfattande vägombyggnaderna är färdiga.

Tjänsten som klockare har anor sedan 1200-talet och tidigare fungerade klockaren både som skollärare, kantor och vaccinatör. Numera är det en kameral tjänst där den gamla titeln bytts ut mot kanslichef, kyrkokamrer eller liknande. Svenska Kyrkan i Göteborg har emellertid i motsats till övriga landet behållit klockaretiteln.

Nämnas kan också att Örgryte församling hörde till de första i landet att anställa en kvinnlig klockare.