Från krönet på Raketgatan i Guldheden till Egnahemsvägen i Landala går en trappa som gångtrafikanterna är mycket tacksamma för. Det var Oscar Fredrik Valdemar Hansson (1907-1994), ingenjör och före detta fastighetsdirektör, som tog initiativet till att trappan kom till. Han bodde själv på Raketgatan och hade sett att gående gärna tog sig ner för den slippriga hala och branta slänten med risk för egen säkerhet. Tacksamma guldhedsbor föreslog att trappan skulle få hans namn och så blev det. Trappans namn fastställdes år 2000.