63E_2.jpg

Oskar Rings Plats Harry Hjörne kallade Oskar Ring för ”Backakungen”. Även om titeln lät pampig var han nog i Backa mest känd som en lokal landsfader, som kände alla och månade om dem.

Oskar Ring (1890-1978) var med om att bilda Tingstads Kooperativa Handelsförening och blev förvaltningsrådets ordförande i Konsum Göteborg 1927. Det var samma år som han blev ordförande i Backa kommunalförening. Han blev bl.a. landets yngste landstingsman, huvudman för Göteborgs och Bohus läns Sparbank och så småningom ordförande i bankens styrelse.

Oskar Ring ivrade för att folk skulle vara sjukförsäkrade och 1946 blev han anställd som expeditör i Backa-Tuve erkända sjukkassa. Han hade många uppdrag bl a som styrelsemedlem i KF-ägda industriföretag.

Betecknande för Oskar Ring är att en socialdemokratisk kvinnoförening står bakom förslaget att hedra hans minne med namnet på platsen framför Folkets Hus i Backa. Namnet fastställdes av Göteborgs kulturnämnd 1999.

Göteborgs stads namnberedning