Röda Sten i stadsdelen Sandarna blev år 2000 namnet på den plats där det gamla Pannhuset blivit lokal för spännande konstutställningar och kulturprojekt. Den drivande kraften bakom projektet Röda Sten har varit Stadsteater- och Konstmuseichefen Folke Edwards och det var även han som på uppdrag av projektledningen önskade att namnet Röda Sten skulle bli en adress.

Nere vid stranden i närheten ligger en rödmålad sten, som regelbundet målas om, av vem är inte känt. Enligt sägnen färgades stenen röd av blod när en svensk officer förföljd av danskarna vid deras landstigning dödades och hans blod sprutade över stenen.

Enligt fakta ligger stenen där gränsen till Danmark gick innan Sverige erövrat Bohuslän och Halland. Här hade förr smugglarna en utmärkt plats att lägga till. Röda Sten-området blev med tiden ett ökänt tillhåll för slödder och allsköns skurkar. Krogarna låg tätt och här rånades sjömännen som just gått iland på sina surt förvärvade hyror. Röda sten var en mycket anlitad lastageplats och här låg flera stora magasinsbyggnader med rymliga vindar där under hösten i tusentals tunnor med stadens vinterbehov av bergs- och sjösalt förvarades.

Uppgifter från bland annat boken Göteborgs gatunamn och Fredbergs Det gamla Göteborg.