I hörnet av Övre Husargatan och Seminariegatan ligger en inhägnad park, som har något av stämningen från den engelska barnboken Den hemliga trädgården. Den borgliknande tegelbyggnaden, som reser sig i bakgrunden var från början folkskoleseminarium och uppfördes 1912.

Seminariet var bra mycket äldre och grundades 1842. I gamla tiders lärarutbildning hade trädgårdsskötsel och botanik en viktig och självklar plats. Ämnet var jämställt med andra ämnen i utbildningen och folkskollärarna var i allmänhet duktiga trädgårdsmästare. Även seminariet vid Övre Husargatan hade en skolträdgård och en förnämlig sådan.

Kärleksfull skötsel

Trädgården har skötts av många händer men alltid lika kärleksfullt. Ett slag under 1970-talet var det 4 H som hade hand om en del av trädgården. I dag är det kommunens fastighetsbolag, HIGAB, som förvaltar trädgården. Ibland fungerar trädgården som arena för skulpturutställningar.

Gör ett besök, en stunds avkoppling i en rofull miljö, placerad utmed en av Göteborgs mest trafikerade gator.

Seminariegatan fick sitt namn 1882, namnet Seminarieparken fastställdes så sent som 2001.